Property

5 Katha South@Sec-16/B. Uttara

5 Katha South@Sec-16/B. Uttara

Land Dhaka (Dhaka)
31000000.00 ৳ October 24, 2018
3 Katha Lake East@Sec-16/J. Uttara

3 Katha Lake East@Sec-16/J. Uttara

Land Dhaka (Dhaka)
17000000.00 ৳ October 24, 2018
75' Rd 5 Katha South@Sec-8. Purbachol

75' Rd 5 Katha South@Sec-8. Purbachol

Land Dhaka (Dhaka)
31000000.00 ৳ October 24, 2018
60' Rd 6 Katha East@Sec-15/A. Uttara

60' Rd 6 Katha East@Sec-15/A. Uttara

Land Dhaka (Dhaka)
43000000.00 ৳ October 24, 2018
60' Rd 6 Katha East@Sec-15/A. Uttara

60' Rd 6 Katha East@Sec-15/A. Uttara

Land Dhaka (Dhaka)
43000000.00 ৳ October 24, 2018
60' Rd 3 Katha South@Sec-17/B. Uttara

60' Rd 3 Katha South@Sec-17/B. Uttara

Land Dhaka (Dhaka)
16500000.00 ৳ October 24, 2018
60' Rd 3 Katha South@Sec-17/B. Uttara

60' Rd 3 Katha South@Sec-17/B. Uttara

Land Dhaka (Dhaka)
16500000.00 ৳ October 24, 2018
60' Rd 3 Katha Lake North@Sec-15/C. Uttara

60' Rd 3 Katha Lake North@Sec-15/C. Uttara

Land Dhaka (Dhaka)
22000000.00 ৳ October 24, 2018
110' Rd 3 Katha Commercial South@Sec-17/I. Uttara

110' Rd 3 Katha Commercial South@Sec-17/I. Uttara

Land Dhaka (Dhaka)
27000000.00 ৳ October 24, 2018
6.5 Stories Building Sell@Sec-11. Uttara

6.5 Stories Building Sell@Sec-11. Uttara

Houses - Apartments for Sale Dhaka (Dhaka)
63000000.00 ৳ October 24, 2018
60' Rd 3 Katha West@Sec-15/G. Uttara

60' Rd 3 Katha West@Sec-15/G. Uttara

Land Dhaka (Dhaka)
18500000.00 ৳ October 24, 2018
75, Rd 5 Katha West@Sec-28. Purbachol

75, Rd 5 Katha West@Sec-28. Purbachol

Land Dhaka (Dhaka)
22500000.00 ৳ October 24, 2018
5 Katha North@Sec-16/G . Uttara

5 Katha North@Sec-16/G . Uttara

Land Dhaka (Dhaka)
26500000.00 ৳ October 24, 2018
30/60' Cornar 3 Katha North@Sec-16/F. Uttara

30/60' Cornar 3 Katha North@Sec-16/F. Uttara

Land Dhaka (Dhaka)
34500000.00 ৳ October 24, 2018
Apartment for RENT,  Adabar

Apartment for RENT, Adabar

Houses - Apartments for Rent Dhaka (Dhaka)
14000.00 ৳ October 16, 2018